Drøftende fagartikkel

Hvordan skrive en drøftende fagartikkel?

En drøftende fagartikkel er en skriftlig oppgave, hvor du skal drøfte et emne på en faglig måte. Det vil si at du skal bruke kunnskap og fagbegreper om emnet og skrive med et nøytralt fagspråk. I tillegg skal fagartikkelen bygge på kunnskap fra troverdige kilder. 

En drøftende fagartikkel er, som navnet sier, en type fagartikkel. Du kan derfor bruke oppskriften i denne nettboken.

Drøftingen tar som regel utgangspunkt i en problemstilling om emnet, som er formulert som et spørsmål. Hvis emnet er «mobbing», kan en problemstilling f.eks. være «hvorfor oppstår mobbing, og hvordan kan det forebygges?» Emnet og problemstillingen avhenger mye av hvilket fag du skal skrive fagartikkel i.

Hva vil det si å drøfte?

Å drøfte vil si at du skal overveie forskjellige sider av et emne eller ulike holdninger til emnet. Som regel vil det være problemstillingens spørsmål du har fokus på i drøftingen. 

I eksemplet med mobbing som emne, kan du fremlegge forskjellige årsaker til at m...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn