Fagartikkel

Oppskriften vår gir deg grundig hjelp til å skrive fagartikkel på Videregående. Vi kommer inn på alle delene av arbeidsprosessen: Hvordan du forbereder fagartikkelen din, hvordan du bygger den opp, og hvordan du skriver innledning, hoveddel og avslutning. I tillegg har vi hjelp til kildeføring og oppsett av oppgaven, og vi har en side med eksempler på ferdige fagartikler.

Fagartikkel kan skrives i ulike fag på vg, og oppskriften kan brukes i alle fag. De forskjellige fagene har enkelte særtrekk når det gjelder å skrive fagartikkel. Derfor har vi også fagsider om å skrive i ulike fag.

Innhold

 

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av oppskriften:

Fagartikkelens kjennetegn

En fagartikkel på videregående har noen kjennetegn som går på tvers av alle fagene oppgavetypen kan skrives i. Her forklarer vi om de åtte viktigste kjennetegnene:

  1. Fagartikkelen holder fokus på et bestemt, faglig emne. Noen ganger er det et mindre delemne, fordi et avgrenset emne gir bedre muligheter til å gå i dybden.
  2. Den er skrevet ut fra faglig kunnskap, som hentes i pålitelige kilder. F.eks. lærebøker, vitenskapelige artikler, artikler på NDLA, SNL og annet.
  3. Fagartikkelen rommer ofte (men ikke alltid) en problemstilling om emnet, som undersøkes og drøftes i oppgaven. Problemstillingen utformes som et spørsmål, som fagartikkelen fokuserer på og forsøker å besvare.
  4. Fagartikkelen forklarer emnet ved å gjøre rede for de sentrale sidene av det. I stedet for å «gjøre rede» kan det også hete å «beskrive», «forklare» eller «gjøre greie for» emnet.
  5. Den inneholder ofte en drøfting, ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Fagartikkel

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 28.09.2023
    Skrevet av Elev på Vg3