Facebook-siden til Noregs Mållag | Kortsvars­oppgave

I denne oppgavehjelpen gir vi deg hjelp til å skrive kortsvarsoppgaven om Facebook-siden til språkorganisasjonen Noregs Mållag: «Saman er ein mindre åleine! Meld deg inn!» fra norsk hovedmål fra våren 2019.

Vi tar for oss hva som er hovedformålet til Facebook-siden, og hvordan de retoriske appellformene etos, logos og patos er brukt for å overbevise mottakerne og oppnå formålet.

Oppgaveformulering

Svaret bør ikke være på mer enn cirka 250 ord.

Vedlegg:
- Facebook-siden til språkorganisasjonen Noregs Mållag, lastet ned 15.11.2018

Gjør rede for det du mener er hovedformålet med denne Facebook-siden. Forklar hvordan de retoriske appellformene er brukt for å oppnå dette formålet. Bruk eksempler fra vedlegget.

Kommentar: Du skal svare på en presis måte og bruke relevant fagspråk.

 

Utdrag

Under finner du et utdrag av oppgavehjelpen:

Appell til patos

Appell til patos handler om å overbevise mottakerne ved å snakke til følelsene deres. Det er denne appellformen som tydeligst kommer frem på Facebook-siden til Noregs Mållag.

Overskriften snakker til fellesskapsfølelsen

Overskriften på Facebook-siden appellerer til mottakernes følelser ved å spille på motsetningen mellom å være alene og å være en del av et fellesskap:

Saman er ein
mindre åleine!
Meld deg inn!

Overskriften vekker mottakernes lyst til å være en del av et fellesskap hvor man er «saman» om noe. Samtidig vil mottakerne da føle seg «mindre åleine». Frykten for å føle seg ensom er noe av det som kan få folk til å

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Facebook-siden til Noregs Mållag | Kortsvarsoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.