Flyktningkrisen i EU

Overblikk over flyktningkrisen i EU

I 2015 ankom ca. 1,3 millioner flyktninger til EU. Det var særlig syrere som flyktet fra en borgerkrig, men det kom også flyktninger fra Afghanistan og en rekke afrikanske land. Mange flyktninger reiste gjennom Tyrkia, hvor de kunne seile til Hellas. 

Det store antallet flyktninger førte til et sammenbrudd av Dublin-forsamarbeidet. Ifølge forordningen skal flyktninger registreres i det første EU-landet de ankommer til. Men i 2015 ankom det mer enn 1000 flyktninger daglig. Mottakerland som Hellas og Italia hadde derfor ikke ressurser til å registrere de mange flyktningene. Det gjorde det mulig for flyktningene å reise gjennom EU og selv velge hvor de ønsket å søke asyl. Mange valgte den såkalte Balkanruten, hvor de fra Hellas reiste gjennom Nord-Makedonia, Bulgaria, Serbia, Kroatia og Ungarn for å komme til Vest-Europa.

Sammenbruddet av Dublin-samarbeidet førte til at flere EU-land valgte å innføre grensekontroll for å stoppe strømmen av flyktninger. Noen land, som Ungarn, valgte også å sette opp en grensesperring. Det satte Schengen-samarbeidet ut av drift.

For å håndtere krisen, valgte EU å inngå en avtale med Tyrkia og øke Frontex’ budsjett for å stoppe antallet flyktninger som kom inn i Europa. EU har også forsøkt å gjøre en avtale med medlemslandene om hvordan man best fordeler flyktninger, som kan erstatte Dublin-samarbeidet. Det har imidlertid enda ikke lyktes.

Det er ikke enighet om hvor lenge flyktningkrisen varte. Noen mener at den stadig er i gang. Vi har valgt å datere den fra 2015 til 2017, da antallet flyktninger sank kraftig fra 2017.

EUs tiltak

Nedenfor gjennomgår vi noen av de tiltakene som EU har gjort for å håndtere flyktningkrisen.

Frontex

Frontex er EUs grense- og kystvakt. Tidligere var kontrollen av EUs ytre grenser mer eller mindre overlatt til medlemslandene selv...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn