Demokratiske utfordringer i EU

EU blir noen ganger kritisert for å ha et demokratisk underskudd. På denne siden gjennomgår vi argumenter for og imot.

Det er ikke en europeisk offentlighet

EU består av en rekke medlemsland med hvert sitt folk, hvert sitt språk, egne medier og egne problemer. Det betyr at det ikke er en felles europeisk offentlighet, hvor borgere på tvers av landegrensene kan debattere felles problemer. En felles offentlighet kan sette emner på den politiske dagsordenen, og dermed prege den retningen EU tar. Noen argumenterer derfor for at mangelen på en europeisk offentlighet er et demokratisk underskudd, fordi det blir vanskeligere for borgerne direkte å påvirke den politikken som føres i EU.

Hvorvidt det er et tegn på demokratisk underskudd, avhenger av hvilken demokratioppfatning man har. I et konkurransedemokrati er borgernes rolle å stemme på kompetente ledere til frie valg. Ettersom EUs borgere kan stemme ved Europaparlamentet, så vil man i et konkurransedemokratisk perspektiv se EU som en demokratisk organisasjon.

Omvendt er fraværet av en europeisk offentlighet et problem i et deliberativt demokrati, hvor samtalen er sentral. Beslutninger bør tas ut fra en åpen dialog og bred debatt i befolkningen. Det er markant vanskeligere i EU på grunn av de språklige og kulturelle forskjellene. Ut fra det deliberative demokratiets idealer er det altså et demokratisk underskudd i EU.

Det er imidlertid satt noen initiativer til verks for å forsøke å skape en europeisk offentlighet, herunder borgerinitiativ. Hvis en million EU-borgere tilstrekkelig spredt over minimum syv medlemsland skriver under, så skal Europakommisjonen ta opp et emne. På den måten kan borgerne direkte påvirke lovgivningsprosessen.

Den lovgivende makten er ikke fullt ut folkevalgt

I demokratier er den lovgivende makten typisk folkevalgt, men i EU er det kun den ene halvdelen (Europaparlamentet), som er direkte folkevalgt. Ministerrådets medlemmer er derimot utpekt av de nasjonale regjeringene. Ofte vil ministrene være valgt til parlamentet i den gjeldende nasjonalstaten, men ikke alltid. 

Noen mener at det er et demokratisk problem at Ministerrådet ikke er valgt direkte av EUs borgere, og dermed ikke står direkte t...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn