Sammendrag

EUs viktigste institusjoner

 • Det Europeiske Råd:
  • Består av stats- og regjeringsledere.
  • Fastlegger EUs politiske dagsorden.
  • Utnevner en rekke nøkkelposter i EU.
 • Ministerrådet:
  • 27 ministre, 1 fra hvert medlemsland, hvilken avhenger av dagsorden.
  • Behandler og vedtar EU-lovgivning i samarbeid med Parlamentet (lovgivende makt).
  • Beslutninger vedtas i de fleste tilfeller med kvalifisert flertall (minst 55 % av medlemslandene som representerer min. 65 % av EUs befolkning) og i noen tilfeller med enstemmighet.
 • Europakommisjonen:
  • 27 kommissærer, 1 fra hvert medlemsland.
  • Kommissærer utpekes av medlemslandene.
  • Har initiativretten ift. lovforslag.
  • Skal sørge for at beslutninger føres ut i livet og at EU-regler overholdes (utøvende makt).
 • Europaparlamentet:
  • Den folkevalgte institusjonen.
  • 705 medlemmer.
  • Medlemmene velges ved forholdstallsvalg.
  • Behandler og vedtar EU-lovgivning i samarbeid med Ministerrådet (lovgivende makt).
  • Kontrollerer Kommisjonen og kan tvinge den til å gå av.
 • EU-Domstolen:
  • EUs dømmende makt.
  • Sikrer at EU-retten overholdes, tolkes og anvendes likt i hele EU.

EU-traktater

EUs felles politikk

Finanspolitikk

 • EU-landene kan føre selvstendig finanspolitikk, dog med visse begrensninger, f.eks. skal medlemslandenes offentlige finanser over noen år i gjennomsnitt være i balanse eller vise overskudd.
 • Formålet med begrensningene er å unngå at eurolandene fører ekspansiv finanspolitikk og bygger opp et stort underskudd.
 • Kritikk av begrensningene:
  • Medlemslandene får vanskeligheter med å føre ekspansiv finanspolitikk.
  • EU har fått mer makt over medlemslandene.
  • Restriksjonene er ikke nok til å forhindre flere kriser, ifølge økonomer.

Penge- og valutapolitikk i Euroområdet

 • Eurolandene utgjør en monetær union, hvilket betyr at de har én valuta, euroen, og fører felles valutapolitikk. Euroen er delvis flytende.
 • En monetær union krever også én felles sentralbank. ECB er EUs sentralbank.
 • For å få lov til å tre inn i euroen, må man overholde konvergenskravene.
 • Euroen er for tiden offisiell valuta i 19 av 27 EU-land, og disse landene utgjør til sammen euroområdet.
 • Eurolandenes pengepolitikk føres av ECB. Eurolandene har altså felles pengepolitikk og har ikke mulighet til å føre selvstendig pengepolitikk, fordi de har
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn