EUs felles politikk

Felles penge- og valutapolitikk i Euroområdet

Euroområdet består av de 19 EU-landene som er en del av ØMU. Medlemskapet i ØMU betyr at man har én felles valuta, euroen, og en felles sentralbank, ECB.

ECB fører valuta- og pengepolitikk for eurolandene. Eurolandene har altså ikke muligheten til å føre selvstendig pengepolitikk for f.eks. å øke etterspørselen. Samarbeidet om pengepolitikk i EU skjer i ESCB, som består av alle 27 medlemslandenes nasjonalbanker og ECB. ECBs pengepolitiske målsetning er en stabil inflasjon på cirka 2 % i året.

Den felles valutapolitikken betyr at eurolandene ikke kan devaluere eller revaluere, siden ECB styrer euroen. Euroen er en delvis flytende valuta. I et delvis flytende valutakurssystem bestemmes kursen hovedsakelig av utbud og etterspørsel. Det vil si at sentralbanken kan gripe inn, men det skjer sjeldent.

Det å ha en felles pengepolitikk er ikke helt uproblematisk. Hvis medlemslandene har forskjellige konjunkturer, vil pengepolitikken ramme skjevt. Et eksempel kan være hvis det er en økonomisk krise i Hellas som krever ekspansiv pengepolitikk, samtidig som at Finland har høykonjunktur og gjerne vil ha kontraktiv pengepolitikk.

Euroområdet har også dannet en bankunion som skal sikre at banksektoren i euroområdet ikke kommer i så alvorlige problemer som under finans- og gjeldskrisen.

Finanspolitikk

Medlemslandene i EU kan til en viss grad føre selvstendig finanspolitikk, men finanspolitikken deres er begrenset av noen av avtalene som er gjort i EU. Eksempelvis skal medlemslandenes offentlige finanser over noen år i gjennomsnitt være i balanse eller vise overskudd. 

Formålet med restriksjonene er å unngå at eurolandene fører ekspansiv finanspolitikk i en slik grad at de bygger opp et stort underskudd, men i praksis gjør restriksjonene det generelt vanskelig å føre en ekspansiv finanspolitikk. Restriksjonene er også blitt kritisert for å gi EU for mye makt over medlemslandene. 

Handelspolitikk

EU har enekompetanse på handelspolitikken. Det vil si at det er EU som gjør handelsavtaler og representerer medlemslandene i WTO. Medlemslandene kan altså ikke gjøre sine egne frihandelsavtaler med land utenfor EU. Omvendt har EU en ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn