Begreper

Avgjørelse

Avgjørelser er en type EU-lov. Det er en bindende lov for dem avgjørelsen dreier seg om. Det kan være ett eller flere land, virksomheter eller enkeltpersoner i EU.

Amsterdamtraktaten

Amsterdamtraktaten fra 1997 gjorde Schengenkonvensjonen til en formell del av EU-samarbeidet. Traktaten trådte i kraft i 1999.

Bankunion

Bankunion er en avtale som gjelder for eurolandene. Avtalen går ut på å sikre banksektoren mot økonomiske kriser gjennom felles regler, tilsyn og avvikling av banker. Eurolandene er forpliktet til å være med i avtalen, men alle medlemslandene må delta.

De fire frihetene

Det indre markedet i EU består av fire friheter:

  • Fri bevegelse av varer: Varer kan selges i alle land og skal ikke kontrolleres ved grensen. Varer behøver kun å godkjennes i ett EU-land. Handelshindringer er i stort omfang fjernet.
  • Fri bevegelse av kapital: Man kan fritt investere og spare der hvor man har lyst, uten å spørre om lov i hjemlandet.
  • Fri bevegelse av arbeidskraft: Alle EU-borgere kan fritt søke og ta arbeid i andre EU-land, og søke arbeid der hvor de har lyst.
  • Fri bevegelse av tjenesteytelser: Det er mulig å kjøpe tjenesteytelser av firmaer i andre EU-land, og en virksomhet kan fritt slå seg ned i et annet EU-land. Man må bare overholde reglene om lønn og arbeidsvilkår
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn