EU

Den Europeiske Union er et overstatlig samarbeid mellom en rekke europeiske stater. EU spiller en stor rolle i Norge, fordi EU er en av Norges viktigste handelspartnere og på grunn av EØS-avtalen. I kompendiet hjelper vi deg med å forstå sentrale deler av EU, samt Norges forhold til EU. Du kan støte på EU i fagene Samfunnsfag samt Politikk og menneskerettigheter.

I kompendiet finner du følgende sider:

Her kan du lese et utdrag fra EUs viktigste institusjoner

Kommisjonen består av en rekke kommissærer - én fra hvert medlemsland. Kommissærene utpekes av regjeringen i hvert medlemsland. Selv om de er utpekt av sine medlemsland, må kommissærene være uavhengige av medlemslandet. Kommissærene skal altså representere EUs interesser. Hver kommissær er ansvarlig for ett politikkområde.

Det velges en ny Europakommisjon hvert femte år etter valget av Europaparlamentet. Det er Europaparlamentet som skal godkjenne både Kommisjonen og formannen for Kommisjonen, mens Det Europeiske Råd foreslår en kommisjonsformann. Formannens oppgave er å lede møtene i Kommisjonen og representere Kommisjonen utad. Medlemslandenes kommissærkandidater blir utspurt av Europaparlamentet før Kommisjonen godkjennes.

Europakommisjonen står for å foreslå og forvalte lovgivning. Kommisjonen er altså den utøvende makten i EU.

Europakommisjonen har initiativretten. Det vil si at det er Kommisjonen som foreslår lovforslag. Inspirasjonen til lovforslag kan komme fra de andre institusjonene i EU, medlemslandene, virksomheter eller andre internasjonale institusjoner. Kommisjonen fikk i sin tid initiativretten for å sikre at EUs interesser, og ikke nasjonale interesser, var i sentrum for EUs lovgivning. Kommisjonen har en stor sentraladministrasjon som hjelper med å forberede og utforme lovgivning.

Hvis Ministerrådet og Europaparlamentet ikke kan bli enige om å vedta lovgivning, så kan Europakommisjonen fungere som megler ved å foreslå et kompromiss som kan være grunnlag for nye forhandlinger.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

EU

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.