Genteknologi

Introduksjon til genteknologi

Genteknologi er en felles betegnelse for forskjellige vitenskapelige teknikker som kan brukes til direkte å manipulere med levende organismers DNA. Dette kan for eksempel gjøres ved å flytte gener fra én organisme til en annen, eller ved å gjøre bestemte gener inaktive. I nyere tid er det igjen rettet stor oppmerksomhet mot genteknologien på grunn av CRISPR . Dette er en nyutviklet metode som gjør det langt lettere, billigere og raskere å endre på genene til levende organismer.

Genteknologien har et stort potensiale, fordi den lar oss modifisere planter og dyr, så de i større grad har de egenskapene som vi har bruk for. For eksempel kan man gjøre genmodifiserte planter mer resistente overfor ugressmidler, eller få oppdrettslaks til å vokse raskere. Det er imidlertid også noen etiske dilemmaer forbundet med bruken av genteknologi, som kanskje taler for at man bør være forsiktig med hvordan man bruker den. 

Genmodifiserte organismer (GMO) er forholdsvis utbredte i USA, der for eksempel planter som mais og soya er genmodifiserte. Genmodifisering er imidlertid mer sjeldent i Europa, på grunn av mindre folkelig støtte og en mer restriktiv lovgivning innenfor området.  

Det er verdt å merke seg at mennesker har manipulert med andre levende organismers DNA ved hjelp av mer tradisjonelle metoder gjennom tusenvis av år. For eksempel er de fleste dyrearter som inngår i jordbruket i dag, resultatet av selektiv avl gjennom generasjoner. Dette har for eksempel gitt oss griser som vokser raskt og har mye kjøtt, og kuer som produserer store mengder melk. Faktisk har grisen som art til og med utviklet seg til å ha et ekstra ribben, fordi mennesket har sørget for at det særlig var de største grisene som fikk lov å formere seg. 

Mange frukter og grønsaker er dessuten langt større og mer velsmakende i dag, enn de for eksempel var i steinalderen. Dette er igjen fordi mennesket selektivt har dyrket utallige generasjoner av planter, slik at de kom til å passe oss bedre. 

Vi mennesker har altså manipulert med naturen for å få den til å oppfylle behovene våre, lenge før den ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn