Nåtidsvinkling

Henrik Ibsen og andre forfattere grep fatt i mange temaer under det moderne gjennombrudd som fremdeles er forbausende aktuelle. Dette gjelder spesielt kvinners likestilling, som for alvor er kommet på dagsordenen igjen. Dette er det flere grunner til, men en av dem er #MeToo-bevegelsen. Den begynte i 2017 som en rekke avsløringer av menns seksuelle utnyttelse av kvinner i underholdningsindustrien i USA. Siden har det blitt en global bevegelse.

Helt i tråd med ånden til det moderne gjennombrudd har #MeToo ført til at problemet med seksuell utnyttelse eller undertrykkelse av kvinner har blitt heftig debattert. Det har også ført til større oppmerksomhet på hverdagssituasjoner der kvinner kan oppleve å bli krenket. Det diskuteres også politisk i flere land om det skal innføres forskjellige tiltak.

Kritikere har imidlertid argumentert for at tingene har gått så langt at vi er i ferd med å få en overdrevent politisk korrekt tone og en krenkelseskultur.

Under alle omstendigheter har #MeToo-bevegelsen avdekket at det stadig er et problem at enkelte menn utnytter sin posisjon og makt over kvinner, fordi de tilsynelatende ikke oppfatte...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn