Vinkling

På de følgende sidene kan du lese hvordan vi velger å vinkle norske Henrik Ibsens realistiske drama Et dukkehjem fra 1897. Du kan iblant velge å ha forskjellige innfallsvinkler, for eksempel en tematisk eller en litteraturhistorisk. Du kan også se på teksten i forhold til andre lignende tekster, eller til forfatterens øvrige forfatterskap.

Vi gir deg først en vinkling med den litterære perioden som utgangspunkt. Her kan du lære hvordan Et dukkehjem forholder seg til samtiden sin og det moderne gjennombruddets idealer for hva som var god, samfundsdebatterende litteratur. Vi kommer også inn på kritisk realisme.

Du kan også se eksempel på en tematiske vinkling av dramaet, som vi har valgt å kalle nåtidsvinkling. Her trekker vi tråder fra den sentrale tematikken i Ibsens drama og frem til vår egen tid, og undersøker om tematikken fremdeles er aktuell i dag. Vi kommer blant annet inn på #MeToo-bevegelsen og konsekvensene av å dele nakenbilder og -videoer digitalt.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn