Kvinnesyn

Det store temaet i Ibsens Et dukkehjem fra 1879 er synet på kvinner og rollen deres. Spesielt gjelder dette kvinner fra borgerskapet, som er det sosiale miljøet skuespillet foregår i. Kvinner fra denne klassen kunne ikke arbeide. I stedet mente man at kvinnens hovedmål i livet var å inngå et godt ekteskap og skape et hjem og en familie. Fra naturens side var kvinnen bestemt til å bli mor, samt å inneha rollen som familiens trygge samlingspunkt. Det var derfor hjemmet var kvinnens primære domene.

Nettopp fordi kvinnen var den som gikk hjemme med barna, var det veldig viktig at hun var et dydig menneske og utviste god moral. Hvis ikke kunne hennes dårlige innflytelse smitte over på de små, og vi ser nettopp at Helmer og Nora snakker om dette flere ganger. Slik uttrykker Helmer det: «Næsten alle tidligt forvorpne mennesker har havt løgnagtige mødre.» (s. 37). Forvorpen betyr å være moralsk ødelagt.

Videre var kvinnen på dette tidspunkt juridisk umyndig i forhold til mannen, omtrent på samme måten som personer under 18 år er i dag. Dette sees blant annet ved at Nora bare kan ta opp lån ved å forfalske underskriften til faren sin. Å ta opp lån for en kvinne krever altså en manns aksept.

Mange av karakterene i dramaet forteller hvordan de mener at en kvinn...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn