Temaer

Henrik Ibsens drama Et dukkehjem fra 1879 rommer en rekke forskjellige temaer. Han tar også opp flere av disse i andre av verkene sine. I tolkningen vår har vi valgt ut tre sentrale temaer som du ofte vil møte, dersom du arbeider med dramaet på videregående skole.

Det første temaet er det vi kaller det gode ekteskapet. Hovedpersonen Nora kaller det litt tåkete for «det vidunderlige», og vi hjelper deg med å forstå hva hun mener med dette uttrykket. Når Nora sier dette, henger det sammen med at til tross for at hun frykter ektemannens reaksjon på bedrageriet sitt, så har hun hele tiden håpet på at det ville føre til noe bedre. Hun drømmer om at Helmer vil anerkjenne den store innsatsen hun gjorde for å få ham frisk for flere år siden, og omsider se henne som en likeverdig partner og ektefelle.

Datidens kvinnesyn er det andre temaet. Her er det viktig å huske på at Et dukkehjem foregår i en helt annen kontekst. Den gangen hadde ikke kvinner de samme rettighetene de har i dag. Ibsen kritiserer nettopp det urettferdige i at samfunnet hindrer kvinnene i å rea...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn