Tolkning

På de følgende sidene kan du lese forslaget vårt til en grundig tolkning av Henrik Ibsens drama Et dukkehjem fra 1879.

Vi konsentrerer oss om tre sentrale temaer, nemlig synet på det gode ekteskapet som Nora formulerer som «det vidunderligste», datidens kvinnesyn og moralsk hykleri. Et sentralt poeng i teksten er at det borgerlige samfunnets konservative normer rundt disse tre temaene ikke bare ble opprettholdt av mennene. Ofte var også kvinnene selv med på å videreføre disse verdiene. I forbindelse med tolkningen vil vi også ta for oss uttrykket «det vidunderligste», som Nora bruker flere ganger.

Du kan også lese om hva som er Ibsens spesifikke budskap med dette samfunnskritiske skuespillet. Henrik Ibsens drama kommenterer samtiden sin direkte, og kritiserer de konservative, borgerlige verdiene som var fremherskende. At litteraturen kritiserte noe i samfunnet, var et mye brukt trekk i verker fra realismen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn