Kjønnsroller

Synet på kvinnen og hennes rolle

I Ibsens Et dukkehjem fra 1879 spiller synet på kjønnsroller en viktig rolle. Når du leser skuespillet som en moderne leser, lurer du kanskje på hvorfor det er så ille at Nora til slutt går sin vei. Her er det viktig å vite noe om borgerskapets kvinnesyn i den perioden Ibsens drama er fra.

Borgerskapet var byens overklasse, og på slutten av 1800-tallet hadde denne sosiale klassen fremdeles det vi i dag vil kalle et konservativt syn på de to kjønnene. Mannen ble sett på som aktiv og utadvendt, mens kvinnen ble sett på som passiv og tilbakeholdende. Mange mente at denne væremåten ganske enkelt lå i kjønnenes biologi. Dette synet på kjønnenes natur gjaldt både helt generelt og i forhold til seksuallivet. Mange mente at mannen fra naturens side hadde større sexlyst enn kvinnen, og at det derfor var kvinnens oppgave å føye ektemannen sin, slik at han kunne få utløp for behovet sitt. Vi aner litt av dette i Et dukkehjem, da Nora på et tidspunkt trekker seg fra Helmers ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn