Analyse

På de følgende sidene kan du lese en grundig analyse av Et dukkehjem - et drama av Henrik Ibsen fra 1879.

Først og fremst kan du finne en rekke arbeidsspørsmål som du med fordel kan øve deg på å svare på, før du leser svarforslagene våre. Vi gir deg grundige svar, men de er ikke uttømmende. Et dukkehjem har mange lag, så man kan fortsette å analysere stykket. Dette er en av grunnene til at dette dramaet fortsatt blir lest og studert i dag.

Først går vi gjennom oppbyggingen eller komposisjonen av dramaet. I den forbindelse kommer vi også inn på hvorfor det er så viktig at handlingen foregår i julen. Vi diskuterer også hvordan slutten skal tolkes.

Deretter kan du finne en detaljert personskildring av henholdsvis Nora, Torvald Helmer, fru Linde, Krogstad og doktor Rank. Det er mange interessante forskjeller og likheter mellom karakterene i dramaet, og mange av disse kan kobles direkte til temaene. Videre gjennomgår flere av karakterene en utvikling i løpet av dramaet.

Videre gir vi deg en analyse av miljøet, delt opp i henholdsvis fysisk miljø og sosialt miljø. Et dukkehjem foregår i et bemidlet, borgerlig miljø med en rekke bestemte normer og verdier som vi forklarer nærmere. Dette er viktig i forhold til temaene i dramaet.

Du kan også lese om de dramatiske virkemidlene skuespillet gjør bruk av. Dette er for eksempel sceneanvisninger, replikker, rekvisittenes symbolske betydning og retrospektiv teknikk. Alle disse dramatiske virkemidlene er med på å påvirke hvordan vi oppfatter historien og karakterene.

I  avsnittene våre der vi ser på språk, får du innsikt i effekten av de mange metaforene som finnes i skuespillet, og hvordan utviklingen av forholdet mellom Nora og Helmer kan avleses direkte gjennom måten de snakker sammen på.

Til slutt lærer du om skuespillets spesifikke sjanger, som er det man kaller realistisk samtidsdrama. Vi hjelper deg med å se de trekkene som gjør Et dukkehjem til et realistisk samtidsdrama inspirert av naturalismens verdens- og menneskesyn, og ikke minst av kravet til Brandes om å sette problemer under debatt.