Vinkling

På de neste sidene finner du våre tips om vinklingen av Ludvig Holbergs komedie Erasmus Montanus fra 1723. Du kan lage mange forskjellige vinklinger. 

Det kan, for eksempel, være en litteraturhistorisk eller tematisk vinkling, men det kan også være en vinkling til lignende tekster eller til Holbergs øvrige forfatterskap. 

Først får du en vinkling til oplysningstiden. Her kan du lese om hvordan stykket forholder seg til samtiden sin og opplysningstidens idéer. Her vil vi også trekke trådene til andre av Holbergs tekster og til sjangeren klassisistisk drama.

Deretter gir vi deg en tematisk vinkling som handler om nåtiden. Her ser vi på hvordan stykket til Holberg berører temaer som fremdeles er aktuelle i dag. Avsnittet kommer inn på spørsmålet om identitetsdannelse og konformitet (å innordne seg samfunnets normer), og det ser på nåtidens tendens til å være skeptisk overfor vitenskapen.