Språk og virkelighet

Språket spiller en viktig rolle i Erasmus Montanus. I komedien møter vi nemlig to forskjellige oppfattelser av språket. På den ene siden står Montanus’ måte å bruke språket. For ham er det en statusmarkør, som han kan bruke til å vise sin akademiske overlegenhet. 

På den anden side står det språket som snakkes i Bjerget. Det er det praktiske, jordnære språket der ordene har en konkret betydning, og språket er koblet til virkeligheten. Det er ikke tilfeldig at Jesper Ridefogd sier at jeg ”maa troe mine egne Øyne, som viser mig, at Jorden er flak som en Pandekage.” (3. akt, 5. scene). Dels har han ved selvsyn konstatert at jorden virker flat. Dels sammenligner han jorden med en pannekake, som er noe alle kjenner til.

Montanus hevder overfor løytnanten at når man kan disputere, kan man snakke om alt, også selv om man ikke vet noe om temaet. Denne måten å bruke språket på kobler det av virkeligheten. Det er alene formen som har be...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn