Temaer

Ludvig Holbergs komedie Erasmus Montanus fra 1723 har en rekke temaer, og flere av disse er også til stede i andre av Holbergs verker. I tolkningen vår har vi valgt ut tre sentrale temaer som du ofte vil støte på når du jobber med komedien på videregående.

Vi kaller det første temaet for identitet og sosial status. Hovedpersonen Montanus er splittet mellom sin nye identitet som akademisk utdannet og sin gamle identitet som bondesønn. Umiddelbart er utdannelsen hans en billett til en høyere sosial status, men måten han viser sin nye identitet på skaper store problemer for ham. Montanus er også splittet mellom sine egne ønsker for fremtiden og landsbyens forventninger til ham. Vi ser på hvordan komedien behandler disse motsetningene. Til slutt lærer Montanus hvordan sosial status er noe man må gjøre seg fort...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn