Budskap og moral

Ludvig Holbergs Erasmus Montanus har et klart budskap til teaterpublikummet i sin samtid. Man skal bruke sin sunne fornuft. Holberg ville både moro publikum og lære dem noe nyttig, så fortellingen om bondesønnen som kommer hjem som en akademisk snobb har både et komisk og oppdragende mål. Dermed kan vi også se budskapet som en moral, altså en form for leveregel, som er rettet mot publikum.

Det komiske består i at Holberg gjør narr av akademikerne i samtiden sin. Gjennom figuren Montanus fremstilles de som virkelighetsfjerne, arrogante og grunnleggende unyttige for samfunnet. I kom...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn