Tolking

På de neste sidene kan du lese våre forslag til tolkning av Ludvig Holbergs komedie Erasmus Montanus fra 1723. 

Det er flere temaer i spill i Holbergs Erasmus Montanus. Komedien er fortellingen om bondesønnen, som kommer tilbake til barndommens landsby, nå med en akademisk utdannelse. Det utfoldes i temaet om identitet og sosial status. Forholdet mellom språket og virkeligheten er også et viktig tema fordi det abstrakte og verdensfjerne språket til Montanus støter sammen med det konkrete og jordnære språket til landsbyen. Temaet om språk og verden er knyttet til et tema om riktige og gale måter å bruke sin kunnskap og fornuft på.

Du kan også lese om Holbergs spesifikke budskap med komedien. Komedien kritiserer samtidens verdensfjerne akademikere og slår et slag for at den sunne, praktiske fornuften er langt viktigere enn akademisk kunnskap.