Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Erasmus Montanus | Analysehjelp
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Michael Balle Jensen og redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2020
Sist oppdatert: 16.11.2021
Antall sider: 117

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Jensen, M.B. et al. (2020). Erasmus Montanus | Analysehjelp. Hentet 9. juni 2023 fra https://www.studienett.no/erasmus-montanus

Kilder og tekstgrunnlag

Vi har brukt den utgaven av komedien som stammer fra 1731 som tekstgrunnlag for nettboken. Det er samme utgave som Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har utgitt på siden Holbergs Skrifter. Du finner den her:

Ludvig Holberg “Erasmus Montanus eller Rasmus Berg - Comoedie udi Fem Acter” (1731)

Utgaven er i det originale 1700-talls språket som Holberg brukte, men har ordforklaringer du kan bruke mens du leser.