Universitetet på 1700-tallet

En utdannelse av prester

På 1700-tallet var universitetet en ganske liten institusjon. Det var ca. 300 studenter og 15 faste stillinger. De rike og adelige sendte barna sine til universiteter i utlandet. I realiteten var universitetet for barna til borgerne, vel å merke de borgere som hadde penger til å finansiere utdannelsen.

Erasmus Montanus har tatt den første grunnleggende delen av universitetsutdannelsen, som bestod av de fire fagene grammatikk, retorikk, k og metafysikk. Formålet med grammatikken var å lære studentene å lese, skrive og snakke latinsk.

Når man var ferdig med den grunnleggende utdannelsen, kunne man lese videre og ta den teologiske embetseksamen, som var grunnlaget for å bli prest. Retorikken på universitetet var undervisning i talekunsten og dermed reelt en forberedelse til å tale på riktig måte fra prekestolen når man var ferdig utdannet som prest.

Montanus har ikke tatt embetseksamen, så reelt har han kun mulighet til å bli klokker (kirketjener) eller lærer ved latinskolen, datidens videregående. I Bjerget later det imidlertid til at den eksisterende klokkeren, Per Degn, ivaretar prestens embete. Dermed kan det væ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn