Holbergs komedier

Ludvig Holberg

Ludvig Holberg (1684-1754) ble født i Bergen i Norge, som den gangen var den nest største byen i dobbelt riket Danmark-Norge. Holbergs far var oberstløytnant i hæren, så den unge Holberg var egentlig bestemt for å gjøre karriere i hæren, men det viste seg at han hadde store boklige evner. I 1702 kom han han inn på Københavns Universitet. Holberg foretok flere reiser i Europa, hvor inntrykk fra England, Holland, Tyskland, Frankrike og Italia inspirerte ham både som akademiker og dramatiker.

I 1709 ble han ansatt på universitetet og i 1717 ble han utnevnt til professor i filosofi. Det akademiske arbeidet hans var i høy grad inspirert av samtidens europeiske opplysningsfilosofi, som satte fornuften over religionen. I 1719, da han var 35 år, begynte han å utgi episke dikt, som var satiriske overfor samfunnet. Blant disse var Peder Paars (1719).

Fra 1735 til 1736 var Holberg rektor for Københavns universitet, og ble deretter utnevnt som kvestor. Kvestoren var administrator for universitetets økonomi og ansvarlig fo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn