Baggrunnskunnskap

Her kan du lese om hvordan Holberg skrev komediene sine. Vi kommer også inn på de verdensbildene du møter i komedien, og vi gir en forklaring på hvordan universitetet var på 1700-tallet. Disse avsnittene gir deg viktig bakgrunnsinformasjon slik at du kan forstå, analysere og tolke Erasmus Montanus.

Erasmus Montanus ble skrevet i 1723, men ble ikke oppført før 1742, da stykket hadde premiere i tysk oversettelse på et teater i Hamburg. Stykket hadde premiere i Danmark-Norge i 1747, men siden den gangen har det blitt satt opp utallige ganger, og har gjennom tiden blitt oppfattet og tolket på mange forskjellige måter.

Selv om dramaet fremdeles er aktuelt, er det også knyttet til sin egen tid. Dersom vi skal ha en sjanse til å forstå dramaet, er det nødvendig å forstå de tidsmessige forutsetningene.

Den første forutsetningen er Holbergs forfatterskap og da spesielt hans måte å bygge opp komediene på. Her vil vi helt generelt komme inn på Holbergs forfatterskap, men vi vil også se på de fellestrekkene som finnes i oppbygningen av komediene hans.

Den andre forutsetningen er å forstå verdensbildene og den akademiske tradisjonen som ligger til grunn for handlingen. Her ser vi på den vitenskapelige revolusjonen som foregikk forut for opplysningstiden. Her ble middelalderens verdensbilde med jorden i sentrum av universet avløst av det moderne verdensbilde med solen som sentrum.

Vi ser også på de fagene Montanus studerer på universitetet, nemlig retorikk, logikk og metafysikk.