Virkemidler

Komedien benytter ganske få rekvisitter og kulisser

Holbergs komedier ble oppført med et minimum av rekvisitter og kulisser. Dette var typisk for teatersjangeren i opplysningstiden, som også kalles for klassisisme. Handlingen i Erasmus Montanus foregår på det samme stedet, nemlig i landsbyen Bjerget ved barndomshjemmet til Montanus. Ofte utspiller hele handlingen seg på gårdsplassen, men i noen oppsetninger av skuespillet vil man også i noen scener komme inn i stuen.

Vi hører også om andre steder der handlingen utspiller seg, men kun gjennom fortellingene til personene. Vi ser derfor ikke hvordan Montanus går inn til kuene i stedet for til sin svigerfar når han skal besøke Lisbed. Det hører vi kun om fra Jacobs fortelling.

Det er også ganske få rekvisitter. Fra opptegnelser gjemt på Det Kongelige Teater kan vi se at det ofte kun var en liten håndfull med rekvisitter som ble brukt. Et bord med bøker, et brev, en pipe med fyrtøy samt vin, ost og brød til klokkeren.

Derfor kommer fokuset til å ligge sterkt på selve skuespillet. Det vil si på replikker og handlinger.

Humoren er sentral for komedien

Erasmus Montanus er en komedie. Derfor har humoren også en sentral plass både i språket og i skuespillernes oppførsel på scenen. Det komiske er dermed både språklig og kroppslig.

Humoren i stykket er oftest den type humor vi kaller for overlegenhet. Det er en typisk norsk form for humor, som vi også ser i nåtidens TV-reklame. Her presenteres vi for direkte tåpelige eller i hvert fall mindre begavede personer, som takket være sin dumme måte å oppføre seg på kommer galt av sted. Det utløser latter hos publikum fordi de tenker “bra det ikke er meg!”.

I Holbergs komedier har humor basert på overlegenhet også en oppdragende effekt på publikum. Ved å vise frem og latterliggjøre den gale måten å oppføre seg på som menneske, kan publikum se at de ikke bør oppføre seg på samme måte.

Det er ikke kun overlegenhetshumor i komedien. Det er også mange steder der Holberg får publikum til å le fordi han kommer inn på tabuer som religion, seksualitet og kroppens utsondringer, som tiss og avføring. Et tabu er noe vi normalt ikke vil prate om, men som vi kan få utløp for på en uskadelig måte ved å le av det.

Den kroppslige humoren

Vi møter Montanus for første gang i stykket i den første scenen av andre akt. Her har han en monolog til publikum. Dialogen er ikke morsom i seg selv. Holberg bruker t...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn