Sjanger

Erasmus Montanus er en typisk karakterkomedie

I karakterkomedier er hovedpersonen preget av et dårlig karaktertrekk. Dette kan, for eksempel, være dumhet, snobberi, lathet eller rastløshet. Det uheldige trekket utløser kaos og konflikter, og derfor må det en intrige til som kan sette personen på plass ved å utsette ham for hans egen handlemåte. Hovedpersonen har ofte et prosjekt, som kan handle om ære, penger eller kjærlighet, men handlemåten kommer i veien.

I Erasmus Montanus er Montanus preget av akademisk og menneskelig hovmod. Det betyr at han føler seg bedre og klokere enn andre mennesker. Faktisk kan han kun nevne én person som han har respekt for. Det er studenten Per Iversen, som i København regnes for å være den dyktigste til å disputere. 

Vi ser også hvordan karaktertrekket til Montanus bidrar til å utløse kaoset og konfliktene i komedien. Med det akademiske snobberiet sitt klarer han å legge seg ut med de fleste i byen, og er i fare for å miste sin elskede. Dermed ser det ut som prosjektet hans ikke lar seg gjennomføre. Montanus vil nemlig ha både den akademiske æren, pengene til Jeronimus og giftemålet med Lisbed.

Personene i karakterkomediene er vanligvis temmelig flate og stereotype. De kjennetegnes som regel av noen få karaktertrekk, som til gjengjeld overdrives. I Erasmus Montanus er det Montanus selv som er den akademiske snobben. Jeppe og Nille er enkle bønder. Jacob er den fornuftige bondegutten. Jeronimus er den gammeldagse og konservative familiefaren. Lis...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn