Per Degn

Per Degn har utdannelse

Per er den lokale klokkeren. Klokkere var en slags hjelpeprester eller kirketjenere, som hadde som oppgave å undervise barna i den kristne tro, ringe med kirkeklokkene, være forsanger i kiren og hjelpe presten. I Bjerget er det ingen prest, så her preker Per Degn også i kirken.

I motsetning til de andre innbyggerne i Bjerget har Per Degn tatt en utdannelse. Den har dog neppe vært spesielt lang. Kunnskapene hans begrenser seg til den grunnleggende grammatikken i latin. Det vet imidlertid ikke de som bor i landsbyen. Derfor tilkaller Jeppe ham for å få hjelp til å oversette latinen i brevet fra Rasmus.

Publikum kan dog raskt ane at kunnskapene hans ikke er spesielt gode. Han oversetter ikke brevet fra Rasmus riktig, og i det hele tatt begrenser kunnskapene hans seg til noen grammatiske remser og poetiske vers på latin. Det er likevel nok til å få klokkeren til å virke som en lokal autoritet, som folk ser opp til.

Klokkeren bruker utdannelsen til å utnytte bøndene

Per Degn har en kort monolog i første akt. Han er alene på scenen og snakker til publikum. Her får vi innsikt i hvordan han utnytter posisjonen sin i landsby...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn