Personer

På de følgende sidene får du en grundig personkarakteristikk av personene i Erasmus Montanus.

Erasmus Montanus er stykkets hovedperson. Han er en bondesønn som har gått på universitetet i København, hvor han har blitt til en akademisk snobb. Derfor har han også tatt det latinske navnet Erasmus Montanus i stedet for fødenavnet sitt, Rasmus Berg. Han har kommet hjem til hjembyen, Bjerget, for å gifte seg med forloveden sin, slik at medgiften kan finansiere et fortsatt liv i København. Måten han oppfører seg på skaper kaos i Bjerget.

Jeppe og Nille er foreldrene til Montanus. De er leilendinger, men takket være hardt arbeid har de skaffet seg en liten formue og er derfor i stand til å sende sønnen på universitetet. De er enkle folk uten boklig lærdom, og spesielt Nille er ganske overtroisk.

Lisbed er forloveden til Montanus. Hun er veldig forelsket, og bryter ofte ut i gråt når noe går henne imot.

Jeronimus og Magdelone er foreldrene til Lisbed. Jeronimus er en eldre, velstående mann, som har tjent mange penger på handelsvirksomhet. Han vokter over de tradisjonelle verdiene og folketroen sin, selv om Magdelone av og til utfordrer ham.

Jacob Berg er lillebroren til Montanus. Familiens gård kan ikke unnvære arbeidsinnsatsen hans, og derfor har han ikke studert. Til gjengjeld er han preget av sunn fornuft, og har en praktisk innstilling til verden.

Per Degn er klokkeren i Bjerget, altså kirketjeneren som sørger for å undervise barna i religion, er forsanger i kirken og ringer med klokkene. I den lille byen tar han seg både av oppgavene til klokkeren og preker i kirken, Da bøndene er mer uvitende har han med sin bakgrunn som akademisk utdannet skapt seg en god inntekt i jobben sin.

Jesper Ridefogd er den lokale myndighetspersonen, som innkrever skatter og avgifter på vegne av godseieren. Videre fungerer han som en slags politimann, som skal holde ro og orden. Jesper Ridefogd beundrer klokkernes store kunnskap, og har et godt forhold til ham.

Løytnanten er lederen av den lokale landmilitsen. Han verver unge, sterke og modige menn til militærtjeneste. Løytnanten er gammel akademiker, og har studert temaer som naturrett og moralfilosofi. Som gammel venn av familien til Jeronimus velger han å hjelpe til etter at Montanus har skapt kaos i byen. Løytnanten får hjelp av korporal Niels.