Arbeidsspørsmål

Hvis du ønsker litt starthjelp til å analysere Erasmus Montanus, har vi satt sammen en rekke spørsmål som kan lede deg til svaret på det helt sentrale spørsmålet, nemlig hva handler Erasmus Montanus egentlig om? Du kan finne svar på spørsmålene ved å lese de neste sidene.

Handling og tema

Hva handler Erasmus Montanus om, kort fortalt?

Hva er den sentrale konflikten i Erasmus Montanus?

Hva er temaet i Erasmus Montanus?

Oppbygning

Hvilken virkning har det at handlingen er inndelt i fem akter?

Hvilken virkning har det at slutten kan leses på flere måter?

Personkarakteristikk

Erasmus Montanus (Rasmus Berg)

Hva forteller det leseren om Rasmus Berg når han vil kalles Erasmus Montanus?

Hva forteller oppførelsen til Montanus i de to første aktene leseren om ham?

Hva forteller språkbruken til Montanus leseren om ham?

Hva forteller Montanus’ tanker fra monologene leseren om ham?

Hvilket forhold er det mellom Montanus og Lisbed, og hvordan kommer det til uttrykk gjennom dialogene og handlingen?

Hvilket forhold er det mellom Montanus og familien, og hvordan kommer det til uttrykk gjennom dialogene og handlingen?

Hva er problemet med Montanus’ måte å bruke lærdommen sin på?

Hvilken innflytelse får intrigen på Montanus?

Hva forteller det leseren om Montanus at han til slutt sier at jorden er flat?

Hvilke virkemidler benytter stykket til å skape en negativ fremstilling av Montanus?

Jeppe Berg

Hva forteller Jeppes tanker om sønnenes fremtid leseren om ham?

Hva forteller Jeppes beundring for lær...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn