Enzymtyper

Biologi 2.

Enzymer kategoriseres i seks hovedklasser avhengig av hvilken reaksjonstype enzymene katalyserer. De seks enzymatiske hovedklassene er:

  • oxidoreduktaser
  • transferaser
  • hydrolaser
  • lyaser
  • isomeraser
  • ligaser

Innenfor hver enzymklasse finnes det mange forskjellige underklasser, men dem behøver du ikke kjenne til når du skal ta eksamen i Biologi 2 eller Bioteknologi 2. Under kan du lese om hva som karakteriserer hver av de seks enzymgruppene.

Oxidoreduktaser

Oxidoreduktaser er enzymer som overfører elektroner fra et molekyl til et annet – det vil si enzymer som katalyserer redoxreaksjoner.

Du vil som regel se at det inngår bestemte koenzymer i reaksjoner som involverer oxidoreduktaser. Koenzymer er organiske molekyler som må være til stede for at en...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn