Enzymer

Biologi 2.

Enzymer er proteiner som kan være avgjørende for å få kjemiske reaksjoner til å skje. De fleste reaksjonene i levende organismer foregår ved hjelp av enzymer.

I dette kompendiet kan du lese om hvordan enzymer er bygget opp og fungerer. Vi gjennomgår også hvilke faktorer i omgivelsene som påvirker enzymenes aktivitet, og hvilke typer enzymer som finnes.

Her kan du lese et utdrag av teksten om hvordan temperatur påvirker enzymaktiviteten:

Ulike fysiske forhold kan også påvirke enzymenes aktivitet. Temperaturen har f.eks. stor betydning for hvor raskt et enzym katalyserer en reaksjon. Enzym- og substratmolekylene beveger seg tregere ved lav temperatur og støter sjeldnere på hverandre. Reaksjonen foregår derfor langsomt. Mange enzymer denaturerer derimot ved en for høy temperatur. Denaturering er ødeleggelse av bindingene som bestemmer et enzyms sekundær-, tertiær- og kvartærstruktur. Det kan f.eks. være hydrogenbindinger mellom forskjellige aminosyrer eller svovelbroer mellom cystein-enheter i aminosyrekjeden. Enzymet mister derfor sin romlige form, og dermed også sine kjemiske egenskaper. Enzymer fungerer derfor optimalt bare innenfor et bestemt temperaturintervall. Mange enzymer i levende organismer denaturerer når...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Enzymer

[3]
Brukernes anmeldelser
  • 03.06.2021
    Oversiktlig og bra
  • 06.11.2022
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 07.11.2021