Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Vår 2018

Dette er Studienetts study guide for skriftlig eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur fra 30. mai 2018.

Med denne guiden blir du veiledet trygt og godt igjennom alle oppgavene i eksamenssettet med sammendrag, analyser og fokuspunkter.

Task 1

Short answer

Answer both tasks 1A and 1B.

Task 1A

The extract for Task 1a below is from The Handmaid’s Tale by Margaret Atwood. The story is set in the near future, where women are assigned specific roles in a male-dominated society. The main character, who is also the narrator, is called Offred. She is a handmaid, a woman whose only job in life is to breed.

Briefly comment on and explain the effects of some of the language features and/or literary devices used to describe Offred’s situation. Use examples from the text in your answer.

Task 1B

The images in Task 1b are promotional material for the television series based on The Handmaid’s Tale.

Briefly comment on the message expressed in the promotional material for the television series.

Task 2

Long answer

Answer either task 2 A, B, C or D.

2A

Read the extracts in Appendix 1 that are taken from the openings of three novels.

Discuss literary devices the writers use to draw the reader into the story. Use examples from the texts in your answer.

2B

Read the poems by Rupi Kaur below.

Discuss the message the poems convey and how the poet uses literary devices to enhance her message.

2C

Read the extract from Joseph Conrad’s ‘Heart of Darkness’ in Appendix 2.

Discuss how setting is used to create mood in the text and compare this to how setting is used to create mood in another English-language literary text.

2D

A writer will use a number of literary devices to create the desired effect in his or her text. Two of these are narrative voice and characterisation.

Discuss how narrative voice and characterisation are used in two English-language literary works you have studied.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Vår 2018

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 01.03.2022