Study guides på engelsk

Dette er Studienetts study guides til engelskfagene. Våre study gudies gir deg hjelp til å besvare konkrete eksamensspørsmål, både skjønnlitteratur og sakprosa, og gir deg analysehjelp på engelsk til tekster som du vil møte i løpet av undervisningen i engelsk fellesfag og programfagene.

Studienetts study guides på engelsk

Bruk study guidene når du har behov for rettledning i engelskfagene. Studienetts study guides gir deg både utmerket eksamens- og analysehjelp.

Hva er en study guide?

En study guide er et produkt utarbeidet av Studienett, og som har til hensikt å veilede og inspirere deg når du har bruk for hjelp. I våre study guides får du hjelp til:

  • Analyse og tolkning av en rekke aktuelle tekster i engelskfagene
  • Besvarelse av konkrete eksamensspørsmål

Studienetts study guides er skrevet på engelsk. Det har vi gjort fordi det hjelper deg med å analysere en bestemt tekst, og fordi det forbedrer dine kompetanser i engelsk. Det har seg nemlig slik at jo mer tekst du leser og forstår på engelsk, desto bedre blir du i språket.

Hvordan bruke Studienetts study guides?

Studienetts study guides sikter mot å hjelpe og veilede deg med dine eksamensforberedelser, og dine analyse- og tolkningsoppgaver. Study guidene kan være til inspirasjon både i forbindelse med form, struktur og innhold. De kan hjelpe deg når du sitter fast, og gi deg nye innfallsvinkler og idéer som du kan bruke i oppgaven din.

Study guidene gir deg et dytt i riktig retning når du trenger rettledning, og viser deg hvilke elementer i en tekst det kan være relevant å undersøke.