Studienetts besvarelse

Her finner du Studienetts egne besvarelser på en rekke eksamener i engelskfagene. Med Studienetts besvarelser får du ypperlig hjelp til dine eksamensforberedelser, lekser og innleveringer i engelsk. Bruk besvarelsene som inspirasjon og veiledning når du har behov for rettledning.

Hva er Studienetts besvarelse?

Studienetts egne besvarelser i engelsk består av løsningsforslag til flere eksamener i de ulike engelskfagene. Besvarelsene er kvalitetssikret og utarbeidet av våre egne fagredaktør. I våre løsningsforslag viser vi deg hvordan en god eksamensbesvarelse kan se ut.

Hvordan bruke Studienetts besvarelse?

Studienetts besvarelser sikter mot å hjelpe og forberede deg til eksamen. Besvarelsene skal være til inspirasjon både i forbindelse med form, struktur og innhold.

Besvarelsene er et hjelpemiddel utarbeidet av Studienett. Bruk disse som veiledning, og som eksempel på hvordan en god eksamensbesvarelse kan utformes. Husk at oppgavene kan løses på flere måter. Våre løsningsforslag er kun én mulig måte å løse de enkelte eksamensoppgavene på.

Eksamen i engelsk

Fra og med Vg1 kan du trekkes ut til skriftlig eksamen i engelskfagene. Dette gjelder for engelsk fellesfag, og fra og med Vg2 kan du trekkes ut i internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur.

Ved å ta en titt på Studienetts besvarelser kan du forberede deg på hva som kan komme på skriftlig eksamen i engelskfagene, og se hvordan en eksamen kan besvares.

Eksempel på Studienetts besvarelse

Du kan få god hjelp til dine eksamensforberedelser, lekser og innlevering ved å se igjennom Studienetts besvarelser.

Bla igjennom Studienetts besvarelser og få god veiledning og inspirasjon til eksamen og andre oppgaver du måtte trenge hjelp til.