Engelsk sammendrag

Her har Studienett samlet sammen en rekke sammendrag på engelsk til deg. Disse kan du bruke som hjelp og veiledning i engelskfagene. Bli klokere på et gitt tema eller få inspirasjon til å skrive ditt eget sammendrag, ved å ta en titt på sammendragene du finner nedenfor.

Hva er et sammendrag?

Et sammendrag er en gjengivelse av noe. Dette kan være en gjengivelse av for eksempel en historisk hendelse, en bok eller et kapittel i en lærebok.

Det kan være svært nyttig å skrive sammendrag i engelskfagene. På denne måten kan du oppdage hovedpunktene i teksten du arbeider med, og samtidig øve deg på å skrive bedre engelsk.

Hvordan skrive et sammendrag på engelsk?

Når du skal skrive et engelsk sammendrag kan det være lurt å stille spørsmål som:

  • Hva er hovedbudskapet i teksten?
  • På hvilken måte er teksten sentral for engelskfaget?
  • Hvilke momenter fokuseres det på i teksten?

Ved å skrive et sammendrag kan du på en lettere måte skape en forståelse for de tekstene som du blir bedt om å ta for deg i engelskfagene. Det kan være en god idé å finne hovedbudskapet i teksten du arbeider med, og å tenke over hvorfor teksten er vesentlig for engelskfaget.

Begynn gjerne med å skrive stikkord til teksten, for deretter å utdype stikkordene.

Gode eksempler på engelske sammendrag

Du kan få god veiledning og inspirasjon ved å se på hvordan andre har skrevet et sammendrag.

Ønsker du å vite mer om britisk historie? Her finner du et sammendrag som nettopp handler om britisk historie.

Et annet godt eksempel på et engelsk sammendrag finner du her. Dette sammendrag handler om kvinner i Shakespeares dramaer.

Under finner du flere sammendrag på engelsk. Bruk disse sammendragene som hjelp og inspirasjon til dine eksamensforberedelser, lekser og innleveringer.