Engelsk romananalyse

Er du på leting etter hjelp til å skrive en engelsk romananalyse? Da har du kommet til riktig sted. Her finner du nemlig massevis av eksempler på engelske romananalyser. Bruk eksemplene som inspirasjon når du skal ta fatt på din egen romananalyse.

Hva er en engelsk romananalyse?

I engelskfagene kan man ofte bli bedt om å foreta en romananalyse, eller en analyse av et romanutdrag. Med en romananalyse menes en presentasjon, analyse, fortolkning og muligvis en perspektivering av en bestemt roman.

Hvordan skrive en engelsk romananalyse?

En romananalyse kan inneholde elementer som:

  • Innledning
  • Presentasjon av verket
  • Analyse
  • Språk og litterære virkemidler
  • Tolkning
  • Perspektivering

Du kan starte romananalysen med å forklare hva oppgaven skal handle om, og følgende presentere verket. Videre skal du analysere romanen. Her kan du blant annet komme inn på elementer som fortellermåte og personkarakterstikk. Dernest kan det være lurt å se på de språklige og litterære virkemidlene i romanen. Avsluttende skal du legge frem en fortolkning der du fokuserer på tema og budskap. Til sist kan du også sette romanen i perspektiv.

Engelsk romananalyse på eksamen

På eksamen i engelskfagene kan du bli spurt om å analysere en roman, eller typisk et utdrag fra en roman. Dette kan være en roman du har vært innom i løpet av skoleåret, eller den kan være relatert til emnet du har arbeidet med på forberedelsesdagen.

Eksempel på engelsk romananalyse

Du kan få god hjelp til din romananalyse ved å se på hvordan andre har utført en liknende oppgave.

Et godt eksempel på en engelsk romananalyse finner du her. Denne analysen tar for seg romanen «The Great Gatsby» av F. Scott Fitzgerald.

Du kan også ta en titt på romananalysen av «Shutter Island» av Dennis Lehane. Se analysen av «Shutter Island» her.

Bla igjennom de mange eksemplene du finner på denne siden og bruk dem som hjelp og inspirasjon til dine eksamensforberedelser, lekser og innleveringer.