Engelsk presentasjon / powerpoint

Synes du det er skummelt å holde en engelsk presentasjon? Da kan du få god hjelp ved å se på hvordan andre har utarbeidet en presentasjon på engelsk. Her har Studienett samlet sammen flere engelske presentasjoner, som du kan bruke som inspirasjon.

Hva er en engelsk presentasjon?

Hvis du blir bedt om å holde en presentasjon i engelskfagene betyr det at du skal presentere et bestemt tema, en sak eller en problemstilling for klassen og læreren din. Presentasjonen skal ofte omhandle faglige emner.

Hvordan holde en presentasjon på engelsk?

Når du skal holde en engelsk presentasjon kan det være lurt å stille deg spørsmål som:

  • Hvem skal du presentere for?
  • Hva skal presentasjonen handle om?
  • Hvilke ord og uttrykk er relevante for emnet?

Innen du går i gang med å lage din engelske presentasjon bør du tenke over hvem du skal snakke til og om hva. For å ha orden på innholdet kan det være en god idé å lage en disposisjon. På denne måten blir det lettere å finne en rød tråd, som igjen gjør det enklere for tilhørerne å følge med på presentasjonen din.

Prøv å ikke være avhengig av manus når du skal holde presentasjonen din. Skriv isteden ned gode stikkord som du kan bruke og øv deg flere ganger.

Forslag til engelsk presentasjon

Du kan få god veiledning og inspirasjon til din engelske presentasjon ved å se på hvordan andre har løst en liknende oppgave.

Her finner du en presentasjon i engelspråklig litteratur og kultur. Presentasjonen handler om fattigdom og helse.

Et annet godt eksempel på en engelsk presentasjon finner du her. Denne tar for seg det britiske skolesystemet.

Muntlig eksamen

Både i engelsk fellesfag og i programfagene kan du trekkes ut til muntlig eksamen. Det kan derfor være lurt å øve deg på å holde presentasjoner på engelsk gjennom hele skoleåret. Husk at øvelse gjør mester!

Under finner du flere gode eksempler på engelske presentasjoner. Bruk disse som hjelp og inspirasjon når du skal i gang med din egen presentasjon i engelskfagene.