Trinn 2: Oppbygning og disposisjon

Det neste steget i skriveprosessen er at du nå skal lage en arbeidsplan eller en disposisjon for hva som skal stå hvor i din feature article. Fordi du ikke har så mye plass å skrive på (800-1600 ord) er det viktig at du har planlagt hva du vil skrive hvor, og hvilke sitater fra kildene dine som passer til hvilke avsnitt. Her er det, som nevnt tidligere, en god ide å bruke punktene fra oppgaveteksten som retningslinjer for avsnittene dine.

I disposisjonen din skriver du ned i notatform hvordan du har tenkt å strukturere din feature article. Det kan f.eks. være hva du har tenkt deg å skrive i innledningen, i hvilken rekkefølge du vil plassere de ulike punktene fra oppgaveteksten og hvordan de skal peke mot avslutningen din.

Artikkelens oppbygning

Det er viktig for hele oppgaven din at du vet hvordan en feature article er bygget opp. En feature article er som regel, akkurat som en vanlig artikkel, bygget opp etter det som heter "nyhetstrekanten". Der kommer det viktigste først og det minst viktige til slutt. Jo lengre en feature article er, desto mer detaljert og utdypende skal den være. 

De

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn