Trinn 2: Lag en disposisjon

Et av de viktigste verktøyene du kan bruke når du skriver en feature article, er disposisjonen. Hvis du har brukt tid på å lage en god disposisjon vil denne hjelpe deg til å skrive en god tekst! Selv om du har begrenset tid under eksamen er det en god idé å ta seg tid til å jobbe med disposisjonen.

I veiledningen kan du se hvordan du lager en disposisjon til en feature article i Engelsk.

Vi gir det et overblikk over:

  • Hva du skal bruke disposisjonen til.
  • Nyhetstrekanten - en modell som nesten alle artikler er bygget opp rundt og som hjelper deg til å få med det viktigste.
  • De ulike elementene i en feature article og deres funksjon. Hvor er brødteksten? Hvorfor bruke undertitler? Hva er en ingress?

Bruk denne veiledningen på eksamen, så har du et godt verktøy - ikke kun til å skrive disposisjon, men til hele skriveprosessen av en feature article. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn