Avslutning og konklusjon

Det er viktig at du avslutter essayet ditt ved kort å oppsummere hovedpunktene og samle trådene. På den måten minner du leseren på at du har vært innom alt det du ville behandle. Videre skal du samle trådene til en overordnet konklusjon. Avslutningen skal ikke være mer enn to avsnitt. …

...

Sammenheng

Har du kommet frem til det du la opp til i innledningen? Og enda viktigere: Er din egen redegjørelse/forståelse/refleksjon klar og nyansert? Har du vist innsikt og forståelse for emnet og punktene fra oppgaveteksten? Konklusjonen er siste mulighet for å vise leseren at dette er tilfelle.

Et…

...

Den avsluttende setningen

Som siste setning i essayet ditt kan du eventuelt bruke et sitat, et spørsmål eller et konkret eksempel, slik som du kanskje gjorde i innledningen.

Overskrift

Over…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn