Trinn 3: Skriv essayet

Nå har du en gjennomtenkt og klar disposisjon for essayet ditt, og det gjenstår bare å skrive selve teksten. Den skal bestå av tre deler:

  • Innledning
  • Hoveddel
  • Avslutning

Selve skriveprosessen blir mye enklere og mye mer effektiv når man har gjort et godt forarbeid, og dette vil også vises i teksten din. Til å begynne med kan det være lurt å "skrive seg varm". Det vil si at du ikke er for kritisk til det du skriver i begynnelsen, slik at du får kommet inn i en god flyt. Da er det enklere å komme tilbake og rette i teksten på et senere tidspunkt.

Innledningen

Før du begynner å skrive ditt eget essay med dine egne refleksjoner, skal du presentere emnet og eventuelle tekster i oppgavesettet. Dette er utgangspunktet ditt når du skal skrive innledningen...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn