Kort om essay

Et essay i engelsk er en helhetlig tekst, hvor du argumenterer, kommenterer og tar stilling til emnet og punktene i oppgaveteksten. Du får oppgitt et emne som du skal forsøke å få klarhet i og oversikt over. Videre skal du formidle dette i essayet ditt med et godt engelsk språk. Du skal begrunne og dokumentere synspunktene dine så godt du kan og finne flest mulig eksempler både for og imot. Til slutt skal du samle trådene fra teksten i en konklusjon, som gir en god avslutning til resten av essayet.

Et essay i engelsk er ikke en fri oppgave. Du skal ikke skrive om følelsene og erfaringene dine, men forholde deg kritisk til det emne du får i oppgaven. Du skal reflektere over emnet og formidle en nyansert og selvstendig holdning, slik at lesere...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn