Engelsk essay | Oppskrift

Lær deg hvordan du skriver et engelsk essay med Studienett. Engelsk essay pleier som regel å dukke opp til eksamen i engelsk, og det er derfor smart å være helt sikker på kravene til oppgaven. 

Studienett lærer deg hvordan du lager disposisjon, leser oppgaven og strukturerer teksten din slik at ditt engelske essay blir så godt som mulig. Teksten viser deg også hvordan du bruker materialet fra forberedelsesdagen best mulig. Bli god til å skrive engelsk essay med Studienett så kanskje du får en toppkarakter! 

Har du spørsmål som:

 • Hva er et essay?
 • Hvordan skriver man et essay?
 • Hvordan er strukturen for et essay?
 • Hva er viktig å ha med i et essay?
 • Hvordan skal jeg bruke mine kilder fra forberedelsedagen i mitt essay?

Studienetts veiledning til essay, som er en av de sjangrene du kan velge å skrive til eksamen, besvarer disse spørsmålene og mange flere.

Veiledningen er en gjennomtestet modell til oppbygningen av et essay. På den måten kan du være sikker på at du får det hele med og dermed sikrer deg en god karakter.

Veiledningen inneholder en modell som inkluderer tre trinn. Du vil bli guidet gjennom helt fra utlevering av teksten til du sitter med den ferdige oppgaven.

De tre trinnene dekker:

 1. Hvordan du leser og analysere oppgave-teksten
 2. Hvordan du stiller opp en disposisjon over essayet
 3. Hvordan du skriver selve essayet
  • Innledning
  • Hoveddel
  • Konklusjon

Med denne veiledningen er du godt på vei til en god karakter på eksamen.

Om eksamen

Eksamen i engelsk fellesfag består av to deler (Task 1 og Task 2). Du har fem timer til å besvare oppgavene. På eksamensdagen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt Internett og kommunikasjon. Du har en dag til å forberede et oppgitt emne. Som regel er dette dagen før selve eksamenen.

Task 1 er knyttet til engelskundervisningen du har hatt i løpet av året.

Task 2 knytter seg til det emnet du har arbeidet med på forberedelsesdagen Du vil bli prøvet i en rekke ulike skriftlige sjangre. I det følgende skal vi forklare hvordan du utformer en tekst innenfor teksttypen essay.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Engelsk essay | Oppskrift

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 10.02.2021
  Skrevet av Elev på Vg1
  God. Supert verktøy
 • 01.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3