Et variert og korrekt språk

Når du skriver en artikkel skal du selvfølgelig vise lærer og sensor at du kan disponere materialet du har valgt og at du forstår hva drøfting går ut på. Likevel har dette ingen betydning mer hvis du ikke kan skrive korrekt og flytende engelsk. Språket er det viktigste i en skriftlig oppgave i engelsk. Derfor må du prioritere å skrive godt engelsk framfor å få med alt i oppgaven. Hvis du vil ha en god karakter må du vise at du har styr på ordforråd, syntaks og grammatikk. 

Rådet er derfor: Prøv å…

...

Bindeord

For å få god flyt i drøftingen, bør du bruke bindeord. Det er ord som binder sammen setninger og momente…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn