Bruk av kilder og sitater

En artikkel skal baseres på fakta og konkrete opplysninger. Derfor er det avgjørende at du husker å inndra alle relevante kilder som du har funnet på forberedelsesdagen. Det er nemlig viktig at du kan dokumentere påstandene dine ved å henvise til utsagn, tall og statistikker. Du skal vise lærer og sensor at du har brukt forberedelsesdagen godt og at du har styr på materialet og vet hva du skal bruke det til. 

Du skal alts…

...

Bruk av sitater

Sitater kan bl.a. brukes til å underbygge påstandene dine og momentene du legger frem. Det er også en måte å vise læreren din og sensor at du kan bruke egne kilder. Du kan velge to former for sitater:

  • Direkte sitat
  • Indirekte sitat

Direkte sitat

Et direkte …

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn