Oppskrifter til engelsk

Få førsteklasses hjelp til dine oppgaver i engelsk fellesfag og programfagene med Studienetts oppskrifter. Her får du fremragende hjelp til å løse ulike oppgavetyper, som du ofte blir bedt om å ta for deg i engelskfagene.

Studienetts oppskrifter til engelsk

Bruk Studienetts oppskrifter når du har behov for rettledning. Våre veiledninger hjelper deg med å skrive aktuelle oppgavetyper, fra begynnelse til slutt, og styrker den helhetlige kvaliteten på oppgavene dine.

Hva er en oppskrift?

En oppskrift til en typeoppgave er et produkt utarbeidet av Studienett, og som har til hensikt å hjelpe deg med å skrive bedre oppgaver innen ulike sjangere som du møter i løpet undervisningen i engelskfagene.

Oppskriftene hjelper deg med å forstå den gitte oppgavetypen. I tillegg får du hjelp til selve skriveprosessen og med oppbyggingen av oppgaven. Vi redegjør også for hva som er viktig å ha med innen den bestemte sjangeren.

Hvordan bruke Studienetts oppskrifter?

Studienetts oppskrifter sikter mot å hjelpe og veilede deg med å skrive ulike oppgavetyper i engelskfagene. Veiledningene kan være til inspirasjon både i forbindelse med form, struktur og innhold. De kan hjelpe deg når du sitter fast, og gi deg et dytt i riktig retning.

Du kan bruke veiledningene som hjelp til:

  • Hvordan du kan lese og forstå oppgaveteksten
  • Hvordan du kan lage en disposisjon
  • Hvordan du kan bygge opp oppgaven
  • Hvordan du kan skrive selve oppgaven

Finn alle Studienetts oppskrifter til engelskfaget under!