Engelsk novelleanalyse

Få hjelp til å skrive en god novelleanalyse på engelsk! Her har vi samlet en hel haug med eksempler på engelske novelleanalyser til deg. I tillegg finner du Studienetts egne study guides, der du får utmerket hjelp og inspirasjon til din novelleanalyse i engelsk.

Studienetts study guides til engelsk novelleanalyse

I engelskfagene blir man ofte bedt om å utføre en novelleanalyse. For å hjelpe deg med å skrive en god novelleanalyse har Studienett utarbeidet en rekke study guides. Flere av novellene vi tar for oss finner du i lærebøkene dine i engelskfagene.

Hva er en engelsk novelleanalyse?

I en novelleanalyse skal du først og fremst undersøke hvordan en novelles historie fortelles. Dvs. at du skal se nærmere på elementer som komposisjon, virkemidler, fortellerteknikk, karakterer og miljø, og hvordan disse fungerer i novellen.

Hvordan skrive en engelsk novelleanalyse?

Generelt kan en novelleanalyse bygges opp på denne måten:

  • Redegjørelse
  • Analyse
  • Tolkning

I en novelleanalyse kan du begynne med å redegjøre for novellens handling. Deretter følger en analyse av et bestemt tema eller en problemstilling, der du blant annet kommer inn på elementer som komposisjon, virkemidler, personer, miljø osv. Avslutningsvis skal du legge frem en samlet tolkning av analysen din. Her kan du for eksempel se på tematikken og budskapene i novellen.

Ellers er det viktig at du i en engelsk novelleanalyse skriver korrekt engelsk.

Engelsk novelleanalyse på eksamen

Novelleanalyse er en oppgavetype som du kan bli bedt om å ta for deg på eksamen i engelskfagene. Denne skal da ofte relatere seg til emnet du har arbeidet med på forberedelsesdagen.

Eksempel på engelsk novelleanalyse

Du kan få god hjelp til din novelleanalyse ved å se på hvordan andre har utført en liknende oppgave. Et god eksempel på en engelsk novelleanalyse finner du her.

Bruk Studienetts study guides og eksemplene du finner på denne siden som hjelp og inspirasjon til dine eksamensforberedelser, lekser og innleveringer.