Engelsk letter

Skal du i gang med å skrive et engelsk brev? Da kan du få utmerket hjelp og inspirasjon ved å ta en titt på oppgavene som vi har samlet sammen nedenfor. Her finner du blant annet Studienetts egen engelsk brev oppskrift, som på en oversiktlig og effektiv måte viser deg hvordan du kan skrive et brev i engelsk.

Hva er et engelsk brev?

Brev, eller letter, er en oppgavetype som du stadig møter på i engelskfagene. Hvis du får i oppgave å utforme et brev, blir du ofte gitt et tema du skal skrive om. Du kan bli bedt om å skrive både formelle og personlige brev.

Hvordan skrive et engelsk brev?

Et brev, eller letter, kan bestå av tre deler:

  • Innledning
  • Hoveddel
  • Avslutning

Brevets innledning skal bestå av en innledende hilsen. Her kan du henvise til tidligere korrespondanse, og angi årsaken til at du skriver. I hoveddelen skal du behandle bakgrunnen for brevet, samt beskrive formålet med brevet ditt grundigere. Til sist skal du avslutte på en høflig og positiv måte, og runde av emnet du har brakt på banen.

Engelsk brev oppskrift

Studienett ønsker å hjelpe deg til å skrive et utmerket brev.

Nettopp derfor har vi laget en engelsk brev oppskrift, som viser deg hvordan du kan utforme et brev.

I oppskriften besvarer vi blant annet spørsmål som:
Hvordan skriver man et korrekt brev?
Hva er det viktig å ha med i et brev?
Hvordan bygger man opp et brev? 

Engelsk brev på eksamen

Brev, eller letter, er en oppgavetype som du kan bli bedt om å ta for deg på eksamen i engelskfagene. Dette skal da ofte relatere seg til emnet du har arbeidet med på forberedelsesdagen.

Eksempel på engelsk brev

Du kan få god hjelp til ditt brev, eller letter, ved å se på hvordan andre har utført en liknende oppgave. Et god eksempel på et brev finner du her.

Bruk Studienetts engelsk brev oppskrift og eksemplene du finner på denne siden som hjelp og inspirasjon til dine eksamensforberedelser, lekser og innleveringer.