Engelsk filmanalyse

Trenger du hjelp til å skrive en engelsk filmanalyse? Da har du kommet til riktig sted! Her har Studienett samlet sammen en haug med engelske filmanalyser til deg. Bruk disse eksemplene som inspirasjon til din egen filmanalyse.

Hva er en engelsk filmanalyse?

Film er en naturlig del av hverdagen til flere mennesker. Filmanalysen er ikke så forskjellig fra analyser av litterære verk og sammensatte tekster. Den skiller seg imidlertid fra de øvrige ved at både visuelle og lydlige elementer skal analyseres.

Hvordan skrive en engelsk filmanalyse?

Når du skal skrive en filmanalyse kan det være lurt å fokusere på én innfallsvinkel. Du kan for eksempel ta utgangspunkt i det du synes er interessant ved en bestemt film, og det som gjør filmen unik. En filmanalyse kan bestå av en:

  • Innholdsanalyse
  • Filmatisk analyse
  • Fortolkning

Det kan være en god idé å begynne med å analysere innholdet i filmen, dvs. plottet, karakterene, miljøet osv. Følgende kan du foreta en filmatisk analyse, der du kommer inn på de filmatiske virkemidlene. Til sist skal du samle alle observasjonene dine i en fortolkning av filmen. Her kan du blant annet se på hva som er filmens tema og budskap.

Eksempel på engelsk filmanalyse

Du kan få god hjelp til din filmanalyse ved å se på hvordan andre har utført en liknende oppgave.

Denne filmanalysen av «Dead Man Walking» er et godt eksempel. Se filmanalysen av «Dead Man Walking» her.

Et annet godt eksempel er analysen av filmen «Pride». Analysen av «Pride» finner du her.

Engelsk filmanalyse på eksamen

Kultur, samfunn og litteratur er emner du kommer innover i engelskfagene. Du kan derfor bli bedt om å drøfte en engelskspråklig film på eksamen.  

Nedenfor finner du en rekke eksempler på engelske filmanalyser. Ta en titt på eksemplene og få god hjelp og inspirasjon til din egen filmanalyse!